Føj til....

AddThis Social Bookmark Button

Dispositionsforslag & byggeprogram

En tanke springer ud!

Den indledende fase til realisering af et projekt kan have mange former. Fælles for alle metoder er at det handler om at få afklaret forventninger og afsøgt muligheder og begrænsninger.

Har man som bygherre overvejet behovet nøje har man måske udarbejdet et byggeprogram der beskriver de overordnede ønsker og krav til byggeriet i mere eller mindre detaljeret grad. I andre situationer kan afklaringen ganske simpelt ske under møder hvor beslutninger bliver ført til referat og danner udgangspunkt for det videre arbejde.

De første konkrete streger, afledt af byggeprogrammet eller forgående bygherremøder, sætter nogle overordnede og ofte meget grove dispositioner på plads. Allerede i dispositionsforslaget tages bl.a. myndighedskrav, plangrundlag, bygningsreglement og andre forhold i betragtning.